Advies van een specialist?

Wanneer is een incasso verjaard?

Om het begrip ‘verjaring’ is veel te doen in de incassobranche. Als je als schuldeiser te lang wacht, is het namelijk goed mogelijk dat je een vordering (juridisch) niet meer kunt afdwingen. Hoe zit dat precies? Wanneer is een vordering verjaard? En welke termijn geldt hiervoor? Wij zetten de feiten onder elkaar. Ook leggen we uit hoe je als schuldeiser een actief vorderingsbeleid voert.  

Verjaring van een incasso: wat houdt dat in?
Als jij een product of dienst levert aan een klant, stuur je daar een factuur voor. Weigert je klant deze te betalen? Dan kan de rechter ervoor zorgen dat deze persoon tot betaling van de factuur wordt veroordeeld. Hier komt een bepaalde verjaringstermijn bij kijken. Dit houdt in dat de betalingsverplichting – volgens de wet – verjaart na een vastgesteld aantal jaren.

Gaat het bijvoorbeeld om een verjaringstermijn van vijf jaar? En stel je na zes jaar pas een vordering in? Dan is de vordering juridisch gezien niet meer opeisbaar. Een passief vorderingsbeleid kan je dan ook duur komen te staan.

Welke verjaringstermijn geldt voor mijn vordering?
Als de wet niet anders bepaalt, geldt er een termijn van 20 jaar. Gaat het om consumentenkoop? Dat geldt juist weer een verjaringstermijn van twee jaar. Toch geldt voor de meeste vorderingen een verjaringstermijn van vijf jaar. Het gaat daarbij om de volgende vorderingen:

  • Een vordering tot periodieke betaling, zoals huur, loon of rente.

  • Een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot geven of doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het terugbetalen van een lening of een abonnement.

  • Een vordering uit onverschuldigde betaling. Dit gaat bijvoorbeeld om geld dat op een verkeerde bankrekening is gestort.

  • Een vordering tot betaling van schade of een bedongen boete.

Hoe voorkom je dat een incasso verjaart?
Dat is helemaal niet zo ingewikkeld, zolang je een actief vorderingsbeleid voert. Dat houdt in dat je als schuldeiser de vordering vóór de verjaringstermijn opnieuw kenbaar maakt bij de debiteur. Dit wordt ook wel het ‘stuiten’ van een vordering genoemd. Als je een vordering stuit, begint de verjaringstermijn opnieuw.

Voorbeeld: Er geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Na vier jaar breng je de vordering opnieuw onder de aandacht bij de debiteur. Vervolgens start wederom een verjaringstermijn van vijf jaar.

Wist je dat een debiteur de vordering ook kan stuiten? Dit doet hij door het bedrag te betalen, of door uitstel van betaling aan te vragen.

Is mijn vordering nog verhaalbaar?
Twijfel je of de verjaringstermijn voor een specifieke vordering al is verstreken? Wij denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op via 072 509 06 06 of info@ipnederland.nl.

Wanneer is een incasso verjaard?
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie