WIK brief
Advies van een specialist?

De wettelijk verplichte aanmaning

                                                                                 

Naam debiteur 

Adres debiteur 
Postcode en woonplaats debiteur

 

Plaats, datum

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog niet door u betaald is.

Factuurnummer            Factuurdatum               Factuurbedrag

Keuze tussen A of B afhankelijk van het feit of U al dan niet b.t.w.- plichtig bent:

A. indien u niet b.t.w.-plichtig bent:

In vertrouwen dat u betaling van de bovenvermelde buitengerechtelijke kosten en rente wilt voorkomen, stellen wij u in de gelegenheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd, de hoofdsom alsnog te voldoen.

Indien u aan bovenstaande geen of onvoldoende gevolg geeft, wordt de vordering uit handen gegeven aan IP Nederland en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € ... Het bedrag van de incassokosten is verhoogd met b.t.w. daar wij de b.t.w. niet kunnen verrekenen en op grond van de wet de b.t.w. daarom voor uw rekening zal komen. Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ...

Hoogachtend,

B. indien u b.t.w.-plichtig bent:

In vertrouwen dat u betaling van de bovenvermelde buitengerechtelijke kosten en rente wilt voorkomen, stellen wij u in de gelegenheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd, de hoofdsom alsnog te voldoen.

Indien u aan bovenstaande geen of onvoldoende gevolg geeft, wordt de vordering uit handen gegeven aan IP Nederland en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € ... Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ...

Hoogachtend,

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de buitengerechtelijke incassokosten zijn opgebouwd, die bij de debiteur verhaald kunnen worden. Hiernaast treft u wettelijke incassokosten calculator van IP Nederland aan, waarmee u eenvoudig de incassokosten voor uw vordering kunt uitrekenen die u dient te vermelden in de brief.

Hoofdsom

Incassokosten

Over de eerste € 2.500,00

15% ( min. € 40,00)

Over de volgende € 2.500,00

10%>

Over de volgende € 5.000,00

5%

Over de volgende € 190.000,00

1%

Alles boven de € 200.000,00

0,5% ( max. € 6.775,00)

Incassokosten berekenen
berekenen
terug
Kosten
Incassokosten:
0,00

+ BTW (21%)*:
0,00

* alléén als u geen BTW kunt verrekenen.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Geef eenvoudig uw vordering uit handen
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.