Besteed uw incasso uit aan incassobureau IP Nederland

Advies van een specialist?

Full service incassobureau

Een vordering uit handen geven kan uitstekend aan full service incassobureau IP Nederland. Full service want van aanmaning tot en met beslaglegging wordt door IP Nederland uitgevoerd. Met het indienen van een vordering wordt er niets aan u in rekening gebracht. Een vordering kan in behandeling genomen op de 100% no-cure no-pay incasso werkwijze.
Dien hier direct uw no-cure no-pay incasso in.

Incasso stadia
Geeft u uw vordering uit handen aan incassobureau IP Nederland, dan zal deze de volgende stadia doorlopen:

De gehele incasso gaan wij aan op basis van no-cure no pay. Meer details over elke fase leest u hieronder.

 

Pré-Incasso, nog zonder het incassobureau

Pré-incasso is het zelf incasseren, waarbij de vordering nog niet uit handen is gegeven en dus niet wordt overgegaan tot de buitengerechtelijke incasso procedure waarbij er incassokosten verhaald worden op de debiteur. In dit pré-incasso stadium kan er gebruik gemaakt worden van onze IP Précasso Stempel. Met deze rode stempel op de eigen aanmaning laat een bedrijf weten weten dat de administratie samenwerkt met het incassobureau IP Nederland. Dit heeft een preventieve werking, daar de debiteur gewezen wordt op het feit dat het debiteurenbeheer goed georganiseerd is en de vordering uit handen gegeven zal worden indien de betaling uitblijft. Indien er bovendien een IP Précasso Stempel geplaatst op de 14-dagen termijn brief (WIK-brief), wordt dit dreigement eerder serieus genomen.

 

Buitengerechtelijke no-cure no-pay incasso procedure via het incassobureau

Indien een vordering uit handen wordt gegeven begint eerst de buitengerechtelijke incasso procedure. In deze procedure wordt door ons als incassobureau de vordering ingesteld op de schuldenaar, met een eerste sommatie. De sommatie is een schrijven waarin er namens een cliënt aanspraak wordt gemaakt op een hoofdsom met rente en incassokosten. Vanaf het moment dat u een vordering aan IP Nederland uit handen heeft gegeven, bevindt deze zich bij IP Nederland dan ook in de buitengerechtelijke incasso fase van het incassotraject. In dit traject van maximaal 3 weken, verrichten wij als incassobureau met maximale inzet vele verschillende werkzaamheden om uw vordering zo snel mogelijk te innen. Indien de er betaald wordt, heeft IP Nederland immers ook betaald gekregen voor haar werkzaamheden. 

Schriftelijk sommeren
De eerste sommatie wordt na opdracht binnen een werkdag verzonden aan uw debiteur. Dit gaat per post, maar indien mogelijk ook per e-mail en sms. Er wordt gesommeerd het openstaande bedrag binnen 5 dagen te voldoen. In de sommatie vanuit ons als incassobureau worden de incassokosten, conform wetgeving, met een minimum van € 40,00 mee gevorderd. Zonder reactie van de schuldenaar sommeren wij minimaal 4 keer schriftelijk.

Telefonisch sommeren
Tijdens de buitengerechtelijke procedure willen wij de debiteur ook telefonisch sommeren. Wij doen dit, vanuit ons als incassobureau, ook op vele verschillende momenten. Totdat er contact is verkregen. Bij contact wordt er gesommeerd te betalen en trachten wij een betalingsregeling te treffen, indien men niet in staat is in een keer te betalen. De regeling mag in principe niet langer duren dan 12 maanden en de termijnen dienen minimaal € 50,00 groot te zijn. Een betalingsregeling is altijd onder voorbehoud van goedkeuring cliënt. 

Opstellen dagvaarding
Indien betaling van de schuldenaar uitblijft kan ons kantoor een dagvaarding opstellen en de schuldenaar hiermee confronteren. In de praktijk blijkt zo'n confrontatie met ons als incassobureau vaak alsnog voldoende om de schuldenaar tot betalen te bewegen. De kosten hiervoor zijn verhaalbaar op de schuldenaar en de vordering wordt dan ook met deze kosten verhoogd.

In het geval de schuldenaar blijft weigeren een vordering te betalen of er is geen contact verkregen dient er vonnis gehaald te worden om via executiemaatregelen de vordering alsnog te innen. Voor deze procedure aanvangt, dient een cliënt eerst schriftelijk opdracht te hebben verstrekt.

Indien incassobureau IP Nederland adviseert geen vonnis te halen en er is niets geïncasseerd, wordt het dossier op basis van de 100% no cure no pay werkwijze, kosteloos gesloten.

 

Gerechtelijke no cure no pay incasso procedure via het incassobureau

De gerechtelijke incasso procedure volgt indien de schuldenaar weigerachtig blijft de vordering in de buitengerechtelijke incasso procedure te voldoen en u opdracht geeft vonnis te halen. Incassobureau IP Nederland voert ook deze procedure op de no cure no pay werkwijze uit. Helaas worden er wel door de staat kosten in rekening gebracht en dienen deze bij aanvang ook direct aan de staat betaald te worden. Deze kosten zijn volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na en soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.

Geef eenvoudig uw vordering uit handen
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie