• Ik heb een vordering
Uit handen aan IP Nederland Incasso & Juristen
Advies van een specialist?

Full service incassobureau

Geef uw vordering uit handen aan full service incassobureau IP Nederland Incasso & Juristen. Full service want alle nodige proceshandelingen van sommatie tot en met beslaglegging worden door de juristen en gerechtsdeurwaarders van IP Nederland Incasso & Juristen uitgevoerd.
De incassokosten worden conform de wet normering incassokosten verhaald op de schuldenaar. Na het indienen van een vordering wordt er dan ook niets aan u in rekening gebracht. 

No cure no pay incasso

Incasso stadia:
Een vordering kent de volgende stadia:

  1. Pré-incasso
  2. Buitengerechtelijke incasso
  3. Gerechtelijke incasso

Een incasso procedure gaan wij aan op basis van no cure no pay. Meer details over elke fase leest u hieronder.

1. Pré-Incasso 

Pré-incasso is de fase waar men zelf een vordering probeert te incasseren, door bijvoorbeeld herinneringen cq. aanmaningen te versturen. De vordering is in dit stadium nog niet uit handen gegeven en er zijn nog geen buitengerechtelijke incassokosten gemaakt die verhaald kunnen worden op de debiteur.
In dit pré-incasso stadium kan er onder andere gebruik gemaakt worden van onze IP Précasso Stempel. Met deze rode stempel op de aanmaning laat onze cliënt weten weten dat hun administratie samenwerkt met IP Nederland Incasso & Juristen. Dit heeft een preventieve werking, daar de debiteur extra gewezen wordt op het feit dat het debiteurenbeheer goed geregeld is en de vordering uit handen gegeven zal worden indien de betaling uitblijft. Indien er bovendien een IP Précasso Stempel geplaatst op de 14-dagen termijn brief (WIK-brief), wordt dit dreigement eerder serieus genomen.

2. Buitengerechtelijke incasso procedure

Na het uit handen geven begint eerst de buitengerechtelijke incasso procedure. In deze procedure wordt met een sommatie door ons de vordering ingesteld op de schuldenaar. De sommatie is een schrijven waarin er namens een cliënt aanspraak wordt gemaakt op een hoofdsom met rente en incassokosten.
Vanaf het moment dat u een vordering aan IP Nederland uit handen heeft gegeven, bevindt deze zich bij IP Nederland in de buitengerechtelijke incasso fase van het incassotraject. In deze fase vindt er een traject plaats van maximaal 3 weken, waarin wij intensief via veel verschillende manieren contact zoeken en houden met de debiteur om uw vordering zo snel mogelijk te innen. 

- Schriftelijk sommeren (sms, e-mail, post, social media)
De eerste sommatie wordt na opdracht binnen een werkdag verzonden aan uw debiteur. Dit gaat per post, maar indien mogelijk ook per e-mail en sms. Er wordt gesommeerd het openstaande bedrag binnen 5 dagen te voldoen. In de sommatie vanuit ons als incassobureau worden de incassokosten, conform wetgeving, met een minimum van € 40,00 mee gevorderd. Zonder reactie van de schuldenaar sommeren wij minimaal 4 keer schriftelijk.

- Telefonisch sommeren
Tijdens de buitengerechtelijke procedure willen wij de debiteur ook telefonisch sommeren. Wij doen dit ook op vele verschillende momenten. Totdat er contact is verkregen. Bij contact wordt er gesommeerd te betalen en trachten wij een betalingsregeling te treffen, indien men niet in staat is in een keer te betalen. De regeling mag in principe niet langer duren dan 12 maanden en de termijnen dienen minimaal € 50,00 groot te zijn. Een betalingsregeling is altijd onder voorbehoud van goedkeuring cliënt. 

- Opstellen dagvaarding
Indien betaling van de schuldenaar uitblijft kan ons kantoor een dagvaarding opstellen en de schuldenaar hiermee confronteren. In de praktijk blijkt zo'n confrontatie met ons als incassobureau vaak alsnog voldoende om de schuldenaar tot betalen te bewegen. De kosten hiervoor zijn verhaalbaar op de schuldenaar en de vordering wordt dan ook met deze kosten verhoogd.
In het geval de schuldenaar blijft weigeren een vordering te betalen of er is geen contact verkregen dient er vonnis gehaald te worden om via executiemaatregelen de vordering alsnog te innen. Voor deze procedure aanvangt, dient een cliënt eerst schriftelijk opdracht te hebben verstrekt.
Indien wij adviseren geen vonnis te halen en er is niets geïncasseerd, wordt het dossier op basis van de 100% no cure no pay werkwijze, kosteloos gesloten.


3. Gerechtelijke incasso procedure

De gerechtelijke incasso procedure volgt indien de schuldenaar weigerachtig blijft de vordering in de buitengerechtelijke incasso procedure te voldoen en u opdracht geeft vonnis te halen. IP Nederland voert ook deze procedure op de no cure no pay werkwijze uit. Helaas worden er wel door de staat kosten in rekening gebracht en dienen deze bij aanvang ook direct aan de staat betaald te worden. Deze kosten zijn volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na en soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.

Veelgestelde vragen
Wat is een incassobureau?

Een incassobureau is een organisatie die gelden incasseert voor derden. Een incassobureau voert handelingen uit om gelden te incasseren voor derden. Dit proces kan al vanaf het verzenden van een factuur. In principe geldt er geen minimumbedrag om een vordering uit handen te kunnen geven. Er worden ook vorderingen van €10,00 geïncasseerd, want alle kosten zijn verhaalbaar.

In principe kan een incassobureau alle werkzaamheden zelf uit (laten) voeren. Voor het halen van een vonnis dient de door het incassobureau opgestelde dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder bezorgd te worden bij de gedaagde. Alle proceshandelingen voert het incassobureau als rolgemachtigde uit voor de opdrachtgever. Alleen bij het inschakelen van een gemachtigde kan de rechtbank een vergoeding toewijzen. Dit heet het salaris-gemachtigde en wordt toegewezen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. Van deze vergoeding kan de gemachtigde al dan niet volledig betaald worden.

Na het halen van een vonnis waarin een bedrag is toegewezen, dient de veroordeelde te betalen. Indien dit niet gebeurt, dient een gerechtsdeurwaarder het vonnis bij de veroordeelde te bezorgen met een bevel tot betaling, voordat het executietraject in gang kan worden gezet waarbij er bijvoorbeeld beslagen kunnen worden gelegd. Alleen een gerechtsdeurwaarder kan een executietraject uitvoeren. Alle executiekosten zijn verhaalbaar op de schuldenaar. Incassobureaus hebben meestal een zeer nauwe samenwerking met een gerechtsdeurwaarder en zijn voor gerechtsdeurwaarders belangrijke potentiële opdrachtgevers.

Wat zijn incassokosten?

Er zijn 2 soorten incassokosten:

 

  • Buitengerechtelijke incassokosten
    Deze zijn conform de wet normering vastgestelde buitengerechtelijke incasso en verhaalbaar indien een partij in gebreke is gesteld en gebleven.
  • Gerechtelijke incassokosten
    Dit zijn de kosten nodig om vonnis te verkrijgen.

Wilt u uw incasso uitbesteden? Wij werken op no-cure no-pay basis.

Hoe zit het met de btw over incassokosten?

Incassokosten worden met btw verhoogd. Een btw-plichtige kan btw terugvorderen. Om deze reden wordt de btw over incassokosten voor een btw-plichtige niet mee gevorderd en voor een niet btw-plichtige wel.

Geef eenvoudig uw vordering uit handen
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.