BTW terugvorderen

Indien een factuur onbetaald is kan er bij de belastingdienst een verzoek om teruggave van de btw ingediend worden voor de BTW die door die factuur werd afgedragen. Er dient wel aannemelijk worden gemaakt aan de belastingdienst dat de factuur onbetaald is en ook niet meer betaald zal worden. In de praktijk blijkt dit lastiger dan dat het lijkt. 

Volgens fiscale wetgeving dient er uiterlijk voor de 15e dag na de maand waarin er geleverd is, te factureren. Vervolgens dient er over dat tijdvak via de BTW aangifte afgedragen te worden. Wordt een factuur gedeeltelijk betaald, mag de BTW niet als voorbelasting in aftrek gebracht worden in de aangifte omzetbelasting. In die gevallen dient er binnen een maand na het oninbaar geworden bij de belastingdienst een afzonderlijk verzoek om teruggaaf te zijn ingediend. Na het verstrijken van dit termijn is een verzoek niet langer mogelijk.

Het verzoek om teruggave BTW inzake oninbare vorderingen, dient via een afzonderlijke brief aan de inspecteur te worden ingediend. In dit verzoek dient te worden vermeld:

  • naam en adres van de debiteur;

  • factuurnummer en factuurdatum;

  • het openstaande bedrag;

  • het bedrag aan BTW dat wordt teruggevorderd. 

Alleen als er aannemelijk gemaakt wordt dat de factuur onbetaald is en ook niet betaald zal worden zal de belastingdienst aan het verzoek kunnen voldoen. Het is niet noodzakelijk dat de vordering op enig moment uit handen is gegeven. Het versturen van aanmaningen kan bijvoorbeeld voldoende zijn.

De vordering kan ook uit handen worden gegeven, om elke discussie te voorkomen. In de meeste gevallen is de overeenkomst met IP Nederland zodanig dat IP Nederland zorgt voor (de voorbereidende handelingen van) een gerechtelijke invorderingsprocedure. De kosten voor deze procedure worden bovenop de vordering gebracht en verhaald. Indien de vordering alsnog betaald wordt is daarmee de BTW alsnog gevorderd.

Bij een faillissement van de schuldenaar kan het verzoek om teruggave BTW wegens oninbaarheid van een vordering ingediend worden, met een brief van de curator in het faillissement als onderbouwing. Bij het maken van afspraken met de curator betreffende de vordering dient er rekening gehouden te worden met schuldvernieuwing die volgens jurisprudentie een vorm is van betaling. 

Over het algemeen wordt een vordering na twee jaar onbetaald als oninbaar bestempeld. Na twee jaar dient de ontvanger van de factuur de in aftrek gebrachte BTW terug te betalen aan de belastingdienst, ongeacht de reden van het niet betalen. 

Het op tijd uit handen geven op no cure no pay basis aan IP Nederland voorkomt problemen met de belastingdienst over eventuele teruggave. Indien een vordering door IP Nederland niet geind kan woerden, dan kan de vordering als oninbaar woreden beschouwd.

BTW terugvorderen
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie