Advies van een specialist?

Beslagregister gerechtsdeurwaarders

Het beslagregister voor gerechtsdeurwaarders gaat vanaf 1 januari 2016 van start. Er is verder nog weinig aandacht aan dit beslagregister besteed, maar het kan een belangrijk register worden in de incassobranche. Enige toelichting van dit nieuwe register biedt duidelijkheid.

Er is in rapporten (Noblesse Oblige en Paritas Passé) aandacht besteed aan de problemen die optreden in geval er door een gerechtsdeurwaarder beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld op een uitkering of salaris. Er is dan ook in 2013 door de regering opdracht gegeven een landelijk beslagregister te gaan inrichten. Dit register heet officieel het Digitaal Beslagregister (DBR). Het register is redelijk vergelijkbaar met het register van het BKR (Bureau Kredietregistratie), en alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd worden hierin vastgelegd.

Het beslagregister kent twee doelen. Ten eerste is kostenbesparing voor zowel schuldeiser als schuldenaar een belangrijk doel. Indien de schuldeiser verneemt dat de schuldenaar voorkomt in het beslagregister kan er bijvoorbeeld besloten worden om geen vonnis te halen om zo verdere kosten te besparen. Ook voor de schuldenaar is dit natuurlijk kostenbesparend, waardoor de schuld niet onnodig groter wordt. Daarnaast kan het register ervoor zorgen dat de beslagvrije voet zo goed mogelijk wordt toegepast, daar alle beslagen inzichtelijk zijn en daardoor direct kunnen zien welke beslagvrije voet door de oudste beslaglegger wordt gehanteerd. Indien dit niet correct lijkt te zijn, kan de desbetreffende beslaglegger hier ook direct op worden aangesproken.

In eerste instantie zal het register alleen toegepast worden op executoriale derdenbeslagen met een beslagvrije voet. Dit zijn in de praktijk vooral beslagen op salaris en uitkeringen. Zodra er beslag is gelegd, dient dit binnen 3 werkdagen toegevoegd te zijn aan het beslagregister. De datum van het beslag, de hoogte van de vordering en de hoogte van de beslagvrije voet wordt vermeld in het register. Bij een verandering van bijvoorbeeld de beslagvrije voet, of indien het beslag wordt opgeheven, dient ook dit wederom binnen 3 dagen worden vermeld in het beslagregister. Het niet of niet tijdig registreren van de beslagen is tuchtrechterlijk laakbaar!

Op dit moment is het register uitsluitend toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders. 

Neem contact op met IP Nederland voor meer informatie en de mogelijkheden!

Beslagregister gerechtsdeurwaarders
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie