Voorbeelden aanmaningen
Voorbeelden aanmaningen

Voorbeelden van aanmaningen

Herinnering

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog open staat.

Factuurnummer          Factuurdatum          Bedrag

Vriendelijk verzoeken wij u deze alsnog binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Aanmaning

Helaas blijkt dat volgens onze administratie onderstaande vordering nog steeds open staat, ondanks onze eerdere herinnering.

Factuurnummer          Facuurdatum          Bedrag

Wederom verzoeken wij u vriendelijk dit binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Ingebrekestelling zie onze 14-dagen termijnbrief