Advies van een specialist?

Incassokosten na eerste aanmaning?

Ben je als consument verplicht incassokosten te betalen als je niet binnen 14 dagen na de eerste aanmaning hebt betaald?

Indien een nota niet op tijd betaald wordt, kan de schuldeiser volgens de wet incassokosten op een gegeven moment incassokosten eisen. In het verleden is er veel te doen geweest over incassokosten, aangezien er veel bedrijven te hoge of onterechte incassokosten op consumenten probeerden te verhalen. Om consumenten hiertegen te beschermen, is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden (wet incassokosten). Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten. Van deze wet mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken, om de incassokosten ook daadwerkelijk toegewezen te krijgen.

14-dagen-termijnbrief (wikbrief)
Als een nota niet binnen de afgesproken termijn betaald is, dan dient de 14-dagen-termijnbrief verzonden te worden aan de consument, om aanspraak te kunnen gaan maken op buitengerechtelijke incassokosten. Deze brief wordt de '14-dagen-termijnbrief' genoemd, omdat de schuldenaar alsnog gelegenheid heeft om binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief te betalen zonder dat de in de brief vermelde incassokosten verschuldigd zijn. Na deze 14 dagen zijn de vermelde incassokosten ook daadwerkelijk verschuldigd door de consument.

Incassokosten
Na de termijn van 14 dagen mag de schuldeiser dus incassokosten gaan eisen van een consument. Buitengerechtelijke incassokosten die voor deze termijn worden gevorderd, zullen niet toegewezen worden. Het minimumbedrag aan incassokosten is volgens de nieuwe wet € 40,00. 

De Hoge Raad heeft bevestigd dat deze incassokosten redelijk zijn als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De nota is onbetaald gebleven, de consument heeft een 14-dagentermijnbrief ontvangen en er is niet binnen 14 dagen betaald. Daarnaast dient er in de brief een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd te worden, naast de melding wat de incassokosten zijn indien de betaling niet plaats heeft gevonden binnen de 14 dagen. De valutadatum van een ontvangen bedrag bij de schuldeiser geldt als betalingsdatum.

In tegenstelling tot vroeger komen buitengerechtelijke incassokosten niet voor matiging door de rechter in aanmerking. Komt het tot een rechtszaak en word je in het ongelijk gesteld, dan zul je dus de volledige buitengerechtelijke incassokosten moeten betalen. 


IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie