Incassopoort Schuldbewaking
Schuldbewaking
Schuldbewaking

Incassopoort Schuldbewaking

Helaas komt het voor dat er in een dossier op een bepaald moment geen verdere verhaalsmogelijkheden bekend zijn en het niet verantwoord is om in dat stadium (meer) kostenrisico te nemen. Dit dossier dient dan gesloten te worden, terwijl de schuldenaar nog niet aan zijn of haar verplichtingen voldaan heeft. Dit dossier valt dan onder IP Schuldbewaking. Dit houdt in dat wij voor een periode van 5 jaar, jaarlijks opnieuw bekijken of er wellicht dan wel verhaalsmogelijkheden bekend zijn, zoals inkomen en of bezittingen.
Indien er tussentijds informatie ontvangen mocht worden over eventuele verhaalsmogelijkheden, dan vernemen wij dit uiteraard graag zodat wij dit kunnen gaan onderzoeken.